top of page

Správa nemovitých věcí

... jako jedna z nejstarších a nejzkušenějsích soukromých firem ve městě Liberci nabízíme své služby vlastníkům nemovitostí všech forem: fyzickým i právnickým osobám, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek,  ale také obcím a státním institucím. Vlastníkům nemovitostí poskytujeme možnost rozdělení domu po jednotkách a komplexní správu nemovitostí (domů) v oblasti ekonomické, účetní, provozní, technické i majetko právní.

Oblast technického stavu domu
 • Kompletní zpracování pasportizace objektu /dům, byty, nebytové prostory/

 • Zabezpečení běžné údržby a oprav nemovitosti

 • Zajištění havarijní služby /odstranění havárií do 24 hodin/

 • Zajištění údržby, oprav a revizí všech technických zařízení

 • Zajištění výběrového řízení na rekonstrukce a kontrola prováděných prací

Oblast služeb (vodné, elektřina a pod.)
 • Kompletní zajištění a vyúčtování

 • Vodné a stočné

 • Teplo a TUV včetně státní dotace

 • Osvětlení společných prostor včetně revizí

 • Údržba komínů včetně revizí

 • Úklid společných prostor

 • Další služby dle dohody

 • Roční vyúčtování všech služeb

Oblast majetkoprávní (nájemné)
 
 • Evidenci a uzavírání nájemních smluv /byty, nebytové prostory/

 • Hlášení volných bytů majiteli

 • Předání a převzetí volných bytových jednotek

 • Vedení evidenčních listů pro výpočet nájemného

 • Navýšování nájemného dle dohody a platných vyhlášek

 • Upomínky neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu

 • Zajištění právního postupu pro vymáhání nezaplaceného nájemného a služeb

Oblast ekonomická

Kontakty

 • Předpis nájemného a služeb

 • Zajištění kompletního vedení účetní agendy

Správa

Realbyt, s. r. o.

 

5 května 376/39

460 01 Liberec I

 

tel.:  485 100 755

fax.: 485 100 754

 

e-mail: realbyt@realbyt.cz

Jitka Balová
Lenka Gabčanová

 

účetnictví

Hana Švihová

777 706 114

777 706 116

 

 

bottom of page